Mäklare med flera inriktningar

Södermalms mäklare listar olika inriktningar

Bland mäklarna på Södermalm finns det en del av dem som är aktiemäklare. En mäklare agerar som en mellanhand mellan den som köper och den som säljer, inom finansmarknaden. Mäklaren tar betalt i form av något som kallas courtage, vilket liknar provision. Antingen är det ett bestämt procentuellt belopp eller en fast summa. Om beloppet skulle understiga den bestämda summan avrundar man alltid upp, så att mäklaren får sitt. Det finns tre olika typer av mäklare, så kallad vanlig, förvaltande och den rådgivande. Den vanliga aktiemäklaren genomför i första hand transaktioner. En aktiemäklares klient informerar sin mäklare om vilka transaktioner som ska göras och när, sedan är det mäklarens uppgift att genomföra dessa. Den förvaltande mäklaren är den som har en största kontrollen över sin klients kapital och sköter hela dennes portfölj. Detta sker genom diskussion mellan klient och mäklare där riktlinjer och regler bestäms för de mål som skall uppnås och vilka risker klienten är villig att ta. Därefter agerar mäklaren relativt fritt och köper och säljer aktier inom de områden som man kommit fram till.

En rådgivande mäklare agerar rådgivare till sin klient när det kommer till att köpa och sälja aktier, samt i vilka företag som klienter bör göra detta i. Mäklaren ger sina råd efter sina kunskaper och hur marknaden ser ut, sedan är det upp till klienten att fatta beslutet om och vilka aktier som ska köpas eller säljas. De flesta som arbetar som någon form av aktiemäklare har en utbildning som civilekonom eller civilingenjör.